Tək Gecəlik Döyüş Deyil

Dane ilə bir gecəlik münasibətdən sonra barmen Jessica klubda yenidən Dane ilə görüşdü. Bir gecə iki dəfə çevrilir, sonra trice və s.